Profil BPD

NO NAMA PEKERJAAN ALAMAT

1 Khundori,SH Perdagangan RT 05 RW 01

2 Faizin, S.Pd PNS RT 06 RW 01

3 Listiyanah Mengurus Rumah Tangga RT 05 RW 02

4 Moh.Arifin Wiraswasta RT 05 RW 02

5 Iksan Wiraswasta RT 04 RW 03

6 Rusidah Wiraswasta RT 06 RW 03

7 Uki Indah Triani Wiraswasta RT 03 RW 04